Proteza jądra

Wszczepienie protezy jądra ( Implantatio prothesis testis )

Protezę jądra wszczepia się wtedy, kiedy jądro zostało usunięte z powodu urazu, stanu zapalnego, nowotworu jądra lub w razie wrodzonego braku jądra.

Zabieg

Po nacięciu skóry moszny wytwarza się w niej odpowiednio dużo miejsca do wprowadzenia protezy. Szwy na mosznę kończą zabieg.
Zabieg przeprowadza się w znieczuleniu podpajęczynówkowym lub ogólnym dożylnym.
Chory po zabiegu pozostaje w oddziale 1 do 2 dni.
Nie trzeba usuwać szwów.

Jak należy przygotować się do zabiegu :

– Wykonać badania : EKG, Rtg klatki piersiowej, Grupa krwi, Poziom sodu, potasu, glukozy w surowicy krwi, Układ krzepnięcia, Hbs, Anty – HCV.
– Zgłosić się na badanie do anestezjologa
– Wygolić skórę moszny wieczorem przed zabiegiem
– Rano w dniu zabiegu nic nie jeść i nie pić – pozostać na czczo.

Powikłania mogące wystąpić po wszczepieniu jądra:

– Krwiak w mosznie po stronie operowanej
– Stan zapalny tego miejsca
– Odrzucenie protezy