Elektroresekcja gruczolaka prostaty

Elektroresekcja gruczolaka prostaty (TURP)

Łagodny rozrost stercza / BPH / jest najczęstszą nie nowotworową zmianą patologiczną  gruczołu krokowego.

Elektroresekcja (TURP) to endoskopowy zabieg operacyjny polegający na usunięciu rozrostu stercza.

Wskazania do TURP :

– Brak poprawy klinicznej po zastosowaniu leczenia zachowawczego
– Znacznie nasilone dolegliwości dysuryczne utrudniające choremu prawidłowe funkcjonowanie
– Wielokrotne oddawanie moczu w nocy
– Zaleganie moczu w pęcherzu moczowym po mikcji
– Zatrzymanie moczu i konieczność założenia cewnika do pęcherza moczowego
– Nawracające infekcje prostaty oraz pęcherza moczowego

Przeciwwskazania do TURP :

– Zażywanie leków przeciwkrzepliwych
– Wszczepiony rozrusznik serca
– Świeżo przebyty zawał mięśnia sercowego
– Duże zmiany zwyrodnieniowe stawów biodrowych
– Duże rozmiary przerośniętego gruczołu krokowego – ponad 120 ml objętości
– Zły stan ogólny

Zabieg TURP

Opis zabiegu

Odpowiedni instrument / elektroresektor / wprowadza się do pęcherza moczowego pod kontrolą wzroku. Oświetlenie operowanego miejsca zapewnia światłowód, który światło z generatora przekazuje za pomocą optyki umieszczonej wewnątrz elektroresektora. Wewnątrz instrumentu jest miejsce również dla pętli, która za pomocą odpowiedniego prądu dokonuje elektroresekcji usuwanej tkanki. Znajduje się również kanał dla płynu, który jest podawany w celu dokładnej widoczności.

Cały zabieg jest dobrze widoczny na monitorze w powiększeniu.

Wprowadzając resektoskop ocenia się cewkę moczową oraz wielkość przerośniętych płatów gruczołu krokowego.Potem lokalizuje się ujścia moczowodów do pęcherza moczowego. Ocenia się również wygląd błony śluzowej pęcherza moczowego.

Następnie przystępuje się do właściwego zabiegu.

Po uruchomieniu prądu z generatora pętlą stopniowo wycina się tkankę gruczołu krokowego cały czas kontrolując miejsce wykonywania cięcia. Po pojawieniu się widocznego krwawienia z otwartych naczyń należy je koagulować.

Należy również uważać, żeby nie przekroczyć miejsca, w którym znajduje się wzgórek nasienny. W tej okolicy zlokalizowany jest bowiem zwieracz zewnętrzny cewki moczowej odpowiedzialny za trzymanie moczu w pęcherzu moczowym.

Prawidłowo wykonany zabieg elektroresekcji przerostu gruczołu krokowego trwa do 60 min.

Pod koniec zabiegu wypłukuje się usuniętą tkankę gruczołu z pęcherza moczowego, którą przesyła się do badania histopatologicznego.

Zabieg kończy założenie cewnika do pęcherza moczowego. Odprowadza on mocz oraz płyn podawany przez cewnik. Kontroluje się w ten sposób wielkość krwawienia po zabiegu oraz zapobiega tworzeniu się skrzepów wewnątrz pęcherza.

Cewnik usuwa się po 2 do 5 dni po zabiegu.
Znieczulenie do zabiegu przewodowe – zewnątrzoponowe lub podpajęczynówkowe lub znieczulenie ogólne.
Chory pozostaje w oddziale 2 lub 3 dni.

Jakie są zalecenia po zabiegu TURP

– Zażywanie antybiotyku przez kilka dni
– W razie potrzeby zażywanie łagodnych środków przeciwbólowych
– Unikać zaparć
– Unikać forsownych ćwiczeń, intensywnego wysiłku fizycznego przez okres około 6-8 tygodni po zabiegu
– Unikać aktywności seksualnej przez okres około 6 – 8 tygodni po zabiegu
– Kontrola urologiczna miesiąc po zabiegu z wynikiem badania histopatologicznego

Jak należy przygotować się do zabiegu

– Wykonać badania : EKG, Rtg klatki piersiowej, USG jamy brzusznej, Grupa krwi, Poziom sodu, potasu, glukozy w surowicy krwi, Układ krzepnięcia, Hbs, Anty – HCV, PSA
– Zgłosić się na badanie do anestezjologa
– Wygolić skórę podbrzusza wieczorem przed zabiegiem
– Wieczorem przed zabiegiem zjeść delikatną kolację
– Rano w dniu zabiegu nic nie jeść i nie pić – pozostać na czczo.

Powikłania mogące się wystąpić po zabiegu

– Nietrzymanie moczu przy uszkodzeniu zwieracza zewnętrznego cewki moczowej
– Krwawienie podczas elektroresekcji utrudniające lub uniemożliwiające kontynuowanie zabiegu.
– Uszkodzenie torebki gruczołu krokowego przy zbyt głębokiej elektroresekcji
– Uszkodzenie ujść moczowodów do pęcherza moczowego
– Uszkodzenie ściany pęcherza moczowego
– Przy zbyt długo trwającym zabiegu, dużym krwawieniu oraz zbyt mocnym podawaniu płynu do płukania może dojść do tzw. zespołu poresekcyjnego – przewodnienie chorego oraz podwyższenie poziomu sodu w surowicy krwi
– Krwawienie po zabiegu i wytworzenie się skrzepu wewnątrz pęcherza moczowego doprowadzające do niedrożności cewnika
– Krwawienie po 2 – 3 tygodniach po zabiegu spowodowane oddzielaniem się tkanek miejsca operowanego
– Zaburzenia erekcji u około 25% operowanych
– Wytrysk wsteczny u około 80% operowanych
– Póżnym powikłaniem jest zwężenie cewki moczowej