Elektroresekcja guza pęcherza

Elektroresekcja guza pęcherza moczowego (TURBT)

Jest to endoskopowy zabieg operacyjny polegający na usunięciu najczęściej nowotworowej zmiany ściany pęcherza moczowego.

Wskazania do TURBT :

Rozpoznana w USG, często przypadkowo, zmiana guzowata ściany pęcherza moczowego

Przeciwwskazania do TURBT :

Zły stan ogólny dyskwalifikujący do znieczulenia

Zabieg TURBT

Opis zabiegu

Odpowiedni instrument / elektroresektor / wprowadza się do pęcherza moczowego pod kontrolą wzroku. Oświetlenie operowanego miejsca zapewnia światłowód, który światło z generatora przekazuje za pomocą optyki umieszczonej wewnątrz elektroresektora. Wewnątrz instrumentu jest miejsce również dla pętli, która za pomocą odpowiedniego prądu dokonuje elektroresekcji usuwanej tkanki. Znajduje się również kanał dla płynu, który jest podawany w celu dokładnej widoczności.

Cały zabieg jest dobrze widoczny na monitorze w powiększeniu.

Wprowadzając resektoskop ocenia się cewkę moczową. Potem lokalizuje się ujścia moczowodów do pęcherza moczowego. Ocenia się również wygląd błony śluzowej pęcherza moczowego. Lokalizuje się widoczny wcześniej w USG guz ściany pęcherza. Po dokładnym obejrzeniu zmiany przystępuje się do właściwego zabiegu.

Po uruchomieniu prądu z generatora pętlą stopniowo wycina się tkankę nowotworową cały czas kontrolując miejsce wykonywania cięcia. Guz wycina się głęboko w całości. Po pojawieniu się widocznego krwawienia z otwartych naczyń należy je koagulować. Koaguluje się również dno po usuniętym guzie oraz błonę śluzową wokół zmiany.

Pod koniec zabiegu wypłukuje się usuniętą tkankę zmiany nowotworowej z pęcherza moczowego, którą przesyła się do badania histopatologicznego.

Zabieg kończy założenie cewnika do pęcherza moczowego. Odprowadza on mocz oraz płyn podawany przez cewnik. Kontroluje się w ten sposób wielkość krwawienia po zabiegu oraz zapobiega tworzeniu się skrzepów wewnątrz pęcherza.

Cewnik usuwa się po 2 do 3 dni po zabiegu.
Znieczulenie do zabiegu przewodowe – zewnątrzoponowe lub podpajęczynówkowe lub znieczulenie ogólne.
Chory pozostaje w oddziale 2 lub 3 dni.

Jakie są zalecenia po zabiegu TURBT

– Zażywanie antybiotyku przez kilka dni
– W razie potrzeby zażywanie łagodnych środków przeciwbólowych
– Unikać zaparć
– Unikać forsownych ćwiczeń, intensywnego wysiłku fizycznego przez okres około 3 tygodni po zabiegu
– Unikać aktywności seksualnej przez okres około 3 tygodni po zabiegu
– Kontrola urologiczna miesiąc po zabiegu z wynikiem badania histopatologicznego

Możliwe powikłania po zabiegu

– Uszkodzenie ściany pęcherza moczowego przy zbyt głębokiej elektroresekcji
– Krwawienie podczas elektroresekcji utrudniające lub uniemożliwiające kontynuowanie zabiegu
– Krwawienie po zabiegu i wytworzenie się skrzepu wewnątrz pęcherza moczowego doprowadzające do niedrożności cewnika
– Krwawienie po 2 – 3 tygodniach  po zabiegu spowodowane oddzielaniem się tkanek miejsca operowanego
– Uszkodzenie ujścia moczowodu do pęcherza moczowego, jeśli zmiana zlokalizowana była w jego okolicy

Jak należy się przygotować do zabiegu

– Wykonać badania : EKG, Rtg klatki piersiowej, USG jamy brzusznej, Grupa krwi, Poziom sodu, potasu, glukozy w surowicy krwi, Układ krzepnięcia, Hbs, Anty – HCV,
– Zgłosić się na badanie do anestezjologa
– Wygolić skórę podbrzusza wieczorem przed zabiegiem
– Wieczorem przed zabiegiem zjeść delikatną kolację
– Rano w dniu zabiegu nic nie jeść i nie pić – pozostać na czczo.