Cystoskopia

Jest to endoskopowe badanie diagnostyczne polegające na ocenie błony śluzowej pęcherza moczowego.

Odpowiedni instrument / cystoskop / wprowadza się do pęcherza moczowego pod kontrolą wzroku. Na monitorze ogląda się cewkę moczową a następnie wygląd ujść moczowodów do pęcherza moczowego oraz wygląd błony śluzowej pęcherza.

Cystoskopię wykonuje się w celu diagnostyki krwiomoczu, zmian egzofitycznych / rozrostowych / w pęcherzu moczowym, kamicy pęcherza oraz jako badanie kontrolne po zabiegach endoskopowych.

U kobiet rzadko wymaga znieczulenia ogólnego. Najczęściej wystarczy znieczulenie miejscowe.

U mężczyzn przeprowadza się w krótkim znieczuleniu dożylnym.

Po badaniu nie ma potrzeby pozostawania w oddziale.